Contribucions

Proposta de comunicació

Els espais per a comunicacions permeten als assistents al Congrés presentar aportacions vinculades amb experiències desenvolupades en les seves institucions o bé els resultats de projectes de recerca. En qualsevol cas, les temàtiques de les comunicacions han d'ajustar-se a les línies temàtiques definides pel Congrés.

Proposta de pòster

Els pòsters serveixen per presentar dissenys de recerca, models d'intervenció, projectes i resultats de recerques i projectes en curs. Sobre aquest tema, els autors han de considerar:
   - Preval la presentació esquemàtica i gràfica de la informació.
   - Grandària: 1,20cm d'alt x 80cm d'ample.
   - El pòster haurà de ser imprès pels autors i col·locat en el lloc que li indiqui l'organització el dia de la seva presentació.

Dates importants

Les dates per a la presentació, arbitratge i publicació de treballs són les següents:

 

*23 d'abril 2018: Data límit per a recepció d'aportacions completes.

AMPLIACIÓ DE TERMINI FINS AL 15 DE MAIG!
Durant la 1a setmana de Juny 2018: Enviament de respostes arbitratge.
15 de maig 2018: Data límit d'inscripció d'autors amb preu reduït.

Especificacions

Totes les aportacions han de presentar-se seguint les següents especificacions:

 

 • Resum: 200 paraules.
 • Abstract en anglès.
 • Paraules clau (quatre com a màxim).
 • Entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais, referències incloses.
 • Tamany DIN-A4.
 • Marges esq- dret- sup- inf: 2,5 cm.

 • Lletra TIMES NEW ROMAN 12 pt.

 • Interlineat 1,5.

 • Entre paràgrafs interlineat doble.

 • Llengua: català, castellà o anglès.

 • Referències segons normes de la A.P.A. 6ª edició (http://goo.gl/I5C5sZ; https://goo.gl/QOA5lw)

 • La versió digital haurà d'enviar-se en un arxiu WORD (Microsoft Word 6.0 o posterior).

 • Com a nom del document usar cognoms del primer autor i nom (afegir un nombre d'ordre si es presenta més d'un treball).

 • El fitxer ha d'incloure la totalitat del treball (text, taules, figures, esquemes, etc.) amb cada element en el seu lloc corresponent.

 • A la 1ª pàgina s'indicarà: Títol, autors i institucions, telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte i resum.

 

Altres consideracions


 • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.

 • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d'estar inscrits al Congrés almenys el 50% dels autors.

 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d'aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.

 • Els autors tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i informàtics necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s'agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.

Per a poder presentar contribucions és necessari registrar-se primer.
Per fer-ho, pots accedir al formulari de registre des del següent enllaç:

Formulari de registre
© 2023 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats
Diseño y desarrollo:   Estudio Sicilia