CONFERÈNCIES

26 de junio
17:30
Conferència 1:

Conferència: Ètica i civisme digital

Francesc Torralba  
Francesc Torralba
Universitat Ramon Llull
Filòsof

L’objectiu fonamental d’aquesta conferència és d’abordar els desafiaments ètics del tercer entorn, el de la xarxa. Milions d’éssers humans en tot el planeta realitzem gran quantitat d’activitats en el ciberespai. Tota activitat, sigui en l’espai presencial o en el virtual, ha de ser examinada èticament, però observem una gran diferència de postures. En el tipus presencial,existeix una norma que ha de ser respectada, mentre que en el que és virtual la norma no existeix o bé, és molt borrosa, amb la qual es produeixen transgressions i vulneracions explícites de drets fonamentals.

Durant la presentació, s’exploraran els fonaments de l’ètica on-line o interètica (el principi de la dignitat, d’integritat, de llibertat i d’equitat) i s’estudiaran els grans debats ètics que contenen en aquesta, especialment els que tenen a veure amb la tensió entre llibertat d’expressió, el respecte a la intimitat i el dret a la seguretat.

La xarxa és un espai ambigu on és possible contemplar les millors pràctiques humanes, les expressions més elevades de bellesa i de bondat de l’esperit humà, però també conductes i formes d’acció que es troben en clara oposició a l’esperit i la lletra de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948).

L’objectiu d’aquesta presentació consisteix a indagar envers les possibilitats reals d’articular una global ethics en un marc transnacional, transcultural i transreligiós com el tercer entorn. Entenem que en aquesta no és legítim el relativisme, ja que té com una conseqüència la caiguda en la barbàrie i l’explotació del més dèbil, però tampoc la imposició d’un codi moral eurocèntric o americanocèntric que no integri possibilitats morals que tenen una gran tradició.

El repte que es vol aconseguir és crucial: edificar les bases d’un civisme digital de caràcter global, dibuixar el marc normatiu de referència que permeti garantir una correcta interacció en el tercer entorn i que pugui ser reconegut universalment, més enllà de les legítimes operacions morals de cada individu i de cada col·lectivitat.

 

© 2021 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats
Diseño y desarrollo:   Estudio Sicilia